Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Prosjekt om samisk statistikk

 

 

Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt initierte høsten 2000 forsknings- og utviklingsprosjektet Samisk samfunnsvitenskapelig database. Prosjektinitiativet bygget på et forprosjekt hvor det ble dokumentert stor mangel på talldata om dagens samiske samfunnsforhold, samt at de talldata som eksisterer, ofte er vanskelig å finne fram til fordi tallene er spredt i forskjellige typer dokumenter publisert av ulike institusjoner. Prosjektet Samisk samfunnsvitenskapelig database hadde som hovedmål å bidra til utvikling og drift av innholdsmessige, organisatoriske og teknologiske løsninger for samlet tilgang til ulike typer talldata og offisiell statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i nyere tid.

 

I perioden 2003–2008 var databaseprosjektet organisert som det særskilte delprosjektet Samiskrelatert statistikk i Norge – innhold, organisering og drift. Delprosjektet hadde Sametinget i Norge som oppdragsgiver og ble utført som et samarbeid mellom Instituttet (fra 2006 samordnet med Sámi allaskuvla / Samisk høgskole) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Utviklingsbiten av delprosjektet var konsentrert om forhold på norsk side av Sápmi. Samtidig ble det fokusert på betydningen av opplegg for allsamisk statistikk på tvers av riksgrensene, samt på at samisk statistikk må relateres til internasjonal urfolkstatistikk.

 

Delprosjektet ble avsluttet våren 2008. Noen konkrete hovedresultater er:

 

·     SSB har utviklet og sammenstilt visse typer offisiell samisk statistikk i publikasjonen Samisk statistikk / Sámi statistihkka (i 2006 og i 2008).

·     Det er lagt til rette for at samisk statistikk også kan hentes ut som egendefinerte tabeller via SSBs Statistikkbanken.

·     SSB har etablert temasida Samer i Norge for samlet tilgang til sin samiske statistikk.

 

Prosjektet har også resultert i kompetanseutvikling og i økt faglig og politisk bevissthet vedrørende ulike sider ved samisk statistikk. Samlet oversikt over formidling om og fra prosjektet finnes her.Denne siden ble sist oppdatert 24.06.2008 - Utskriftsvennlig versjon