Svarene dine er viktige

Resultatene fra undersøkelsen bruker vi til å følge den løpende utviklingen i arbeidsmarkedet og økonomien. Vi sammenligner arbeidsmarkedene i ulike land for å måle endringer. Det er av særlig stor interesse å sammenligne arbeidsledigheten i Norge med Norden og EU-landene. 

AKU er så viktig for samfunnet at alle som er trukket ut, er pliktige til å svare. 

AKU blir gjennomført med hjemmel i statistikkloven av 21. juni 2019. 

Undersøkelsen inneholder for det meste enkle spørsmål om din situasjon.

Du vil blant annet få spørsmål om du er

  • i arbeid
  • arbeidsledig
  • alderspensjonist eller har en annen pensjon
  • skoleelev eller student

Du kan også få spørsmål om arbeidstid, overtid, midlertidig ansettelse og helse.

Undersøkelsen følger utviklingen over tid, og de fleste personene vil bli kontaktet åtte kvartaler på rad for oppdatering av opplysningene.

Noen vil kun delta i ett intervju. Intervjuet varer i cirka fem minutter, men det vil variere noe fra person til person.

I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av intervjuerne våre.

Hvis det ikke passer å bli intervjuet når vi ringer, kan du ringe selv til 62 88 56 08 mandag til torsdag mellom klokken 15:00 og 21.00. En intervjuer vil gjennomføre et intervju med deg.

Dersom du ønsker å forhåndsavtale en tid, kan du ringe 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no. Du kan gi beskjed til intervjueren om når du vil bli kontaktet neste gang.

Dersom du er foresatt til en ungdom mellom 15 og 18 år og har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på telefonnummeret eller e-postadressen ovenfor. Det er viktig for oss å intervjue personer i denne aldersgruppen, selv om de ikke har inntektsgivende arbeid.

Intervjuet foregår på norsk, og du kan kun gjennomføre undersøkelsen på telefon.

Alle i alderen 15–89 år som sto registrert i husholdningen din da du ble trukket ut, vil bli kontaktet for et eget intervju én gang. Det vil skje cirka tre måneder etter det første intervjuet ditt. Skulle det være endringer i husholdningen din innen den tid, ønsker vi fortsatt å intervjue dem.

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt eller at vi har feil opplysninger. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Vi har trukket et utvalg personer i alderen 15 til 89 år fra hele landet som representerer den norske befolkningen. Aldersgruppen har et stort spenn for at vi skal få informasjon om tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper.

Foresatte til personer under 18 år mottar et brev om at barnet er trukket ut til å delta.

For å få et riktig bilde av arbeidsmarkedet er det viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter, deltar. Vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar, og svarene dine er viktige for undersøkelsen selv om du ikke har inntektsgivende arbeid. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer, får vi mindre sikker informasjon om hvordan sysselsettingen er blant unge.

Informasjonen fra Arbeidskraftundersøkelsen blir ansett som så viktig at alle er pliktige til å svare. Arbeidskraftundersøkelsen blir gjennomført med hjemmel i Statistikkloven av 21. juni 2019 (Lovdata.no).

Foresatte til personer under 18 år mottar et brev om at barnet er trukket ut til deltakelse.

Lurer du på noe?

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.