I tillegg til Statistisk sentralbyrå er følgende offentlige myndigheter ansvarlige for produksjon av offisiell statistikk i årene 2021-2023:

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet

Landbruksdirektoratet

Miljødirektoratet

NAV

Norsk institutt for bioøkonomi

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Utlendingsdirektoratet