Artikler om byggeaktivitet i strandsonen

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. 68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten Artikkel 30. juni

    Omkring 32 prosent av strandsonen langs Norskekysten er utilgjengelig for allmenn ferdsel. I indre Oslofjord er rundt 30 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens for Oslofjorden i sin helhet er om lag 40 prosent av strandsonen tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

2022

  1. 71 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord er utilgjengelig for allmennheten Artikkel 5. juli

    Omkring 32 prosent av strandsonen langs kysten er i bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. I Indre Oslofjord er 71 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

2021

  1. 68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten Artikkel 23. juli

    Omkring 32 prosent av strandsonen langs kysten er utilgjengelig for ferdsel og opphold pga. bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. I Oslofjorden er ca. 60 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.