Banker og kredittforetak

Oppdatert: 3. juli 2023

Neste oppdatering: 4. august 2023

Innskudd fra husholdninger
Innskudd fra husholdninger
Mai 2023
1 614 853
millioner kroner
Banker og kredittforetak, utvalgte tall fra balansen. Millioner kroner
Banker og kredittforetak, utvalgte tall fra balansen. Millioner kroner
April 2023Mai 2023
Banker
Utlån til husholdninger1 671 4251 683 525
Utlån til industrien100 415104 866
Innskudd fra husholdninger1 620 6621 614 853
Boligsparing for ungdom (BSU)49 03748 435
Kredittforetak
Utlån til husholdninger2 015 1082 017 514
Utlån til industrien1 6731 713
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter næring. Millioner kroner
  Februar 2023Mars 2023April 2023Mai 2023
  Alle næringer1 825 9721 830 9561 859 9511 877 622
  Jordbruk og tilknyttede tjenester60 60361 23961 79862 350
  Skogbruk og tilknyttede tjenester3 7123 7563 7993 751
  Fiske og fangst48 95749 55550 00549 544
  Fiskeoppdrett og klekkerier56 68554 24354 99454 645
  Bergverksdrift og utvinning8 0638 0797 4807 631
  Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1 9921 7791 1551 217
  Utvinning av råolje og naturgass3 8983 9334 4154 052
  Industri95 73895 532100 415104 866
  Bygging av skip og båter2 9182 8612 6662 923
  El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning57 26354 49656 78057 128
  Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet7 9427 8908 6619 372
  Utvikling av byggeprosjekter163 932165 388166 957168 643
  Bygge- og anleggsvirksomhet ellers51 82050 66652 97152 612
  Varehandel, reparasjon av motorvogner104 626103 575108 971107 828
  Utenriks sjøfart og rørtransport59 51161 00261 12861 937
  Transport ellers og lagring57 98956 64257 44559 014
  Overnattings - og serveringsvirksomhet21 81522 04221 50921 531
  Informasjon og kommunikasjon22 42320 25120 36920 586
  Omsetning og drift av fast eiendom791 835800 260804 577813 453
  Faglig og finansiell tjenesteyting113 782117 023122 302122 524
  Forretningsmessig tjenesteyting43 55643 60644 10744 335
  Tjenesteytende næringer ellers46 91447 13947 44647 680
  Standardtegn i tabeller
 • Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter type til husholdninger. Millioner kroner1
  Februar 2023Mars 2023April 2023Mai 2023
  Rammelån med pant i bolig183 571182 670184 701187 825
  Rammelån med pant i næringseiendom13 88613 99314 13514 303
  Rammelån med annen pant14 60114 86614 98415 126
  Kredittkort23 57724 17924 12625 352
  Factoring9811 0086831 001
  Leiefinansiering9 8079 5299 3249 251
  Andre rammelån uten pant13 50713 50213 37813 508
  Nedbetalingslån med pant i bolig1 202 7951 204 7381 217 3371 224 758
  Nedbetalingslån med pant i næringseiendom65 44665 53664 95064 676
  Nedbetalingslån med annen pant94 62494 01094 46494 820
  Nedbetalingslån uten pant37 68237 85237 96337 407
  Gjenkjøpsavtale2 8722 8742 8962 908
  1Utlån i denne tabellen omfatter brutto balanseført verdi.
  Standardtegn i tabeller
 • Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
  Husholdningenes innskudd etter type. Millioner kroner
  Februar 2023Mars 2023April 2023Mai 2023
  Totale innskudd1 608 7371 605 5411 620 6621 614 853
  Transaksjonsinnskudd1 382 4021 370 7571 380 7521 368 822
  Innskudd med kort bindingstid157 866166 065170 851177 064
  Innskudd med lang bindingstid11 02712 10712 62813 221
  Skattetrekkskonti432324491438
  Innskudd knyttet til pensjonsavtaler/sparing394397404403
  Boligsparing for ungdom (BSU)49 83549 38049 03748 435
  Innskudd bundet til andre formål6 7826 5116 5006 470
  Standardtegn i tabeller
 • Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
  Finansforetakenes utlån etter sektor. Millioner kroner
  Februar 2023Mars 2023April 2023Mai 2023
  Banker
  Ikke-finansielle foretak1 662 0131 664 4851 692 0731 708 857
  Finansielle foretak620 073660 020647 403646 872
  Offentlig forvaltning7 9627 2415 2208 315
  Ideelle organisasjoner15 31215 09415 07115 318
  Husholdninger1 655 7601 657 1121 671 4251 683 525
  Utlandet557 879570 971605 065609 348
  Finansieringsselskap1
  Ikke-finansielle foretak..88 765..
  Finansielle foretak..445..
  Offentlig forvaltning..2 253..
  Ideelle organisasjoner..319..
  Husholdninger..101 733..
  Utlandet..15 788..
  Kredittforetak
  Ikke-finansielle foretak48 37848 59148 67048 803
  Finansielle foretak15 12939 49721 03531 508
  Offentlig forvaltning327 553330 452332 296333 615
  Ideelle organisasjoner1 0961 0941 0921 115
  Husholdninger2 009 8112 022 1052 015 1082 017 514
  Utlandet8 8045 9114 5789 644
  Statlige låneinstitutter
  Ikke-finansielle foretak36 67936 71236 68036 750
  Finansielle foretak29312828
  Offentlig forvaltning97 609103 843104 023104 714
  Ideelle organisasjoner12 30012 30412 29812 233
  Husholdninger287 964288 919289 813290 697
  Utlandet3 6943 6943 6943 694
  1Rapporterer kvartalsvis
  Standardtegn i tabeller
 • Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
  Hovedstørrelser fra bankenes resultat. Millioner kroner
  1. kvartal 20201. kvartal 20211. kvartal 20221. kvartal 2023
  Sum renteinntekter og lignende inntekter41 38127 37532 27974 252
  Sum rentekostnader og lignende kostnader17 4556 4869 61943 326
  Netto renteinntekter23 92520 88922 65930 927
  Sum inntekter51 39140 85843 25386 274
  Sum kostnader32 59522 08125 77161 385
  Resultat før tap18 79518 77817 48224 890
  Sum kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer13 1301 277150160
  Konstaterte tap på utlån7733 8552 8811 098
  Resultat før skatt5 66617 50117 33224 730
  Skattekostnad1 0653 6813 4725 503
  Resultat før andre inntekter og kostnader4 60013 82013 86019 226
  Andre inntekter og kostnader før skatt-7605601 963-1 021
  Skatt på andre inntekter og kostnader96-133-209-21
  Totalresultat3 93614 24715 61418 184
  Standardtegn i tabeller
 • Innskudd etter fylke. Millioner kroner
  Innskudd etter fylke. Millioner kroner
  2019202020212022
  Viken..563 590640 130660 989
  Østfold (-2019)97 399......
  Akershus (-2019)293 192......
  Buskerud (-2019)112 568......
  Oslo598 536716 991809 078805 785
  Innlandet..168 452175 901180 833
  Hedmark (-2019)84 892......
  Oppland (-2019)69 411......
  Vestfold og Telemark..160 973175 336185 355
  Vestfold (-2019)85 536......
  Telemark (-2019)59 406......
  Agder..124 536137 004141 958
  Aust-Agder (-2019)40 978......
  Vest-Agder (-2019)69 932......
  Rogaland235 258263 636282 593356 740
  Vestland..308 086331 530353 950
  Hordaland (-2019)231 681......
  Sogn og Fjordane (-2019)53 438......
  Møre og Romsdal113 120123 660131 694136 791
  Trøndelag - Trööndelage189 947208 960229 148240 688
  Nordland - Nordlánnda96 600103 820117 619124 093
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku..97 905102 592108 186
  Troms - Romsa (-2019)62 822......
  Finnmark - Finnmárku (-2019)25 267......
  Andre9769509731 087
  Standardtegn i tabeller
 • Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
  Bankenes utlån etter fylke. Millioner kroner
  2019202020212022
  Viken..569 474597 981636 635
  Østfold (-2019)103 723......
  Akershus (-2019)309 068......
  Buskerud (-2019)125 935......
  Oslo978 748962 7891 144 6551 298 144
  Innlandet..161 398163 374171 998
  Hedmark (-2019)93 306......
  Oppland (-2019)65 842......
  Vestfold og Telemark..176 447184 931195 395
  Vestfold (-2019)100 767......
  Telemark (-2019)73 385......
  Agder..145 058144 646148 766
  Aust-Agder (-2019)45 692......
  Vest-Agder (-2019)96 155......
  Rogaland291 153292 970293 252300 885
  Vestland..357 158379 850384 190
  Hordaland (-2019)301 131......
  Sogn og Fjordane (-2019)56 478......
  Møre og Romsdal166 778172 487181 116193 181
  Trøndelag - Trööndelage282 118305 808321 638350 591
  Nordland - Nordlánnda123 148129 616136 506143 123
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku..114 613121 407125 693
  Troms - Romsa (-2019)85 566......
  Finnmark - Finnmárku (-2019)27 744......
  Andre6111 046513447
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Balanseregnskapet, måned og år
Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal
Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)
Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. For nærmere beskrivelse av sektorgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.

Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)
Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. For nærmere beskrivelse av næringsgruppering, se veiledningen på innrapporteringssiden.

Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)
Inntekter og kostnader deles inn etter art basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Navn: Banker og kredittforetak
Emne: Bank og finansmarked

4. august 2023

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Hele landet.

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Ikke relevant

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsgrunnlag for både penge- og kredittpolitikk. I tillegg inngår dataene i kredittindikator- og pengemengdestatistikken, samt i nasjonal- og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. De viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper, samt i internasjonal rapportering.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven).

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Ikke relevant
Ikke relevant

Endringer i regnskapslov og forskrifter
Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene.

Strukturendringer i finanssektoren
Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, omklassifiseringer og porteføljeflyttinger hvert år. De fleste av disse endringene har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Utlånsforskriften
Utlånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken
Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Obligasjoner med fortrinnsrett
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken
I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Ny institusjonell sektorgruppering
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger fordeles etter næring og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Endring i innskuddsspesifikasjoner
Fra og med april 2015 ble det innført nye innskuddsspesifikasjoner i balanse-rapporteringen. Enkelte innskuddsserier fra periodene før april 2015 er derfor ikke sammenlignbare med senere perioder. Se artikkelen Omlegging av pengemengdestatikken for mer detaljer.

Tilpasning av Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) til internasjonaleregnskapsstandarder (IFRS 9)
Fra og med januar 2018 ble det gjennomført en større omlegging av innrapporteringen som danner datagrunnlaget for statistikken. Dette innebar en utstrakt omstrukturering og definisjonsmessig omlegging av innrapporterte data som påvirket både fremstillingen av balanse og resultat, samt omfanget av enkelte objekter. Dette førte til brudd i enkelte tidsserier, noe som kan gjøre det utfordrende å sammenlikne data før og etter januar 2018. Se artikkelen Omlegging av bankstatistikken for mer detaljer.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Eirin Ingvaldsen Brynestad

eirin.ingvaldsen.brynestad@ssb.no

97 64 94 75

Karl Henrik Nordbakken

kno@ssb.no

47 31 16 25