Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter

Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Publisering og formidling

 

Her fins referanser til dokumenter og presentasjoner som databaseprosjektet og dets delprosjekt har resultert i. Noen av referansene inneholder hyperkobling til nettadresse som gjengir hele eller deler av selve dokumentet. Referansene er gruppert i tre hovedkategorier:

 

1)   Offisiell samisk statistikk

2)   Formidling

Ø Trykte artikler og kronikker

Ø Konferansebidrag, faglige foredrag o.l.

Ø Tekster utarbeidet for dette nettstedet

3)   Arbeidsnotater og rapporter

 

 

 

1) Offisiell samisk statistikk

 

·     Statistisk sentralbyrå (2008): Samisk statistikk 2008/Sámi statistihkka 2008. Norges offisielle statistikk/Norgga almmolas statistihkka D384.

 

·     Statistisk sentralbyrå (2006): Samisk statistikk 2006/Sámi statistihkka 2006. Norges offisielle statistikk/Norgga almmolas statistihkka D343.

 

·     Statistisk sentralbyrå: Temaside: Samer i Norge - www.ssb.no/samer/

 

·     Statistisk sentralbyrå: Statistikkbanken: Samisk statistikk (via Generelt – Oversikter – Nasjonale – )

 

 

 

2) Formidling

 

Ø      Trykte artikler og kronikker

 

·     Pettersen, Torunn (2008): Some ethical aspects regarding development and use of official Sámi statistics. In Jelena Porsanger (ed.): Sáme- ja álgoálbmotdutkama etihkka / Ethics in Sámi and Indigenous Research. Report from a seminar in Kárášjohka, Norway, November 23–24, 2006. Raporta/Report 1/2008. Guovdageaidnu, Sámi Instituhtta. 113-126

 

·     Pettersen, Torunn (2007): Contemporary Sami demography – a "black hole" in research and policy making. I: Lars Elenius & Christer Karlsson (eds.): Cross-Cultural Communication and Ethnic Identities. Proceedings II from the conference Regional Northern Identity: from Past to Future at Petrozavodsk State University, Petrozavodsk 2006. Studies in Northern European History 5. Luleå, Luleå tekniska universitet. 268-278

 

·     Pettersen, Torunn (2007): Nåtidig samisk demografi som forskningstema – status, utfordringer og behov. I: Peter Sköld (red.): Människor i Norr. Samisk forskning på nya väger. Umeå, Umeå universitet. Publications from Vaartoe - Centre for Sami Research, Umeå University 11. 103-116

 

·     Pettersen, Torunn (2007): Tall til nytte og besvær. Kronikk. Sagat nr 110, 25.09.07. >>> [Manus i pdf-format]

 

·     Pettersen, Torunn (2006). Etnisk identitet i offisiell statistikk – noen variasjoner og utfordringer generelt og i en samisk kontekst spesielt. I: Samisk identitet. Kontinuitet og endring (red. Vigdis Stordahl). Diedut nr. 3/06. Guovdageaidnu/Kautokeino: Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt. 53-84

 

·     Pettersen, Torunn (2004): Samisk statistikk – hvorfor og hvordan? Kronikk. Sagat nr 39, 01.04.04. >>> [Manus i pdf-format] = Sámi statistihkka – manne ja movt? Kronihkka. Min Áigi 31. nr, 06.04.04 (sámegillii: Káren Elle Gaup). >>> [Giehtačálus pdf-hámis]

 

·     Pettersen, Torunn (2001): Hvem er samer – og hvem definerer det? I: NIKK-magasin, nr 1 2001. Oslo, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. 15, 41.

 

 

 

Ø      Konferansebidrag, faglige foredrag o.l.

 

·     Høydahl, Even og Tove Irene Slåstad (2008): Samestatistikk. Presentasjon for Faglig analysegruppe for samisk statistikk. Kongsvinger, møte 6. mai 2008

 

·     Pettersen, Torunn (2007): Samisk statistikk – historikk og utfordringer. Presentasjon for Faglig analysegruppe for samisk statistikk. Kautokeino, oppstartsmøte 4. desember 2007.

 

·     Pettersen, Torunn (2007): Personlig og politisk: Samisk identitet og befolkningsstatistikk. Presentasjon på Hvem er jeg? Konferanse om samisk identitet i brytning. Tana Bru, 20. - 21. november 2007

 

·     Pettersen, Torunn (2007): Manglende samiske talldata. Om noen utfordringer ved å skulle bruke tall for å beskrive og studere dagens samiske samfunnsforhold. Populærvitenskapelig foredrag på Forskningsdagene-arrangementet "Stedsnavn og statistikk - om fornorskning av samiske stedsnavn og om manglende samiske talldata". Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord 26. september 2007

 

·     Pettersen, Torunn (2007): What kind of Sámi figures? A discussion on status and future prospects for contemporary Sámi statistics. Presentation at Statistics as a boundary object between science and the state. International workshop in Trondheim, Norway, May 14 – 16, 2007. Workshop: Recognition - Redistribution

 

·     Pettersen, Torunn (2007): Knowledge with weak numbers. How the lack of contemporary Sami statistics affects research and research representations. Paper presented at Knowledge and Power in the Arctic. University of Lapland and Arctic Centre, Rovaniemi, Finland, April 16 – 18, 2007. Workshop 6: Knowing the Arctic? The Power of the Research Representations on the North

 

·     Pettersen, Torunn (2006): Some ethical aspects regarding development and use of Sami statistics. Paper presented at Ethics in Sami and Indigenous Research. Research seminar arranged by Nordic Sami Institute in Kárášjohka/Karasjok, Norway, November 23 – 24, 2006 [Printed]

 

·     Pettersen, Torunn (2006): Out of the backwater? Different prospects for contemporary Sami demography in Norway. Paper presented at Indigenous Identity in Demographical Sources. International Workshop, Umeå University, Sweden, September 29 – 30, 2006 [To be printed]

 

·     Pettersen, Torunn (2006): Contemporary Sami demography – a 'black hole' in research and policy making. Paper presented at Regional Northern Identity: from Past to Future. International Research Conference, Petrozavodsk State University, Russian Federation, September 12 – 14, 2006. Session: Sami Studies [Printed]

 

·     Pettersen, Torunn (2006): Nåtidig samisk demografi som forskningstema – status, utfordringer og behov. Paper presentert på konferansen Vaartoe – Samisk forskning inför framtiden. Jokkmokk, Sverige, 21. - 23. august 2006. Session: Samisk demografi II [Utgitt i trykt form]

 

·     Pettersen, Torunn and Even Høydahl (2005): Developing Saami statistics in Norway – challenges and possibilities. Paper presented at Measuring Small and Indigenous Populations. International Association for Official Statistics (IAOS) satellite meeting - Wellington, New Zealand, 14 and 15 April 2005. Session 21: Issues in Enumerating Indigenous Populations

[Norsk originalmanus: Utvikling av samisk statistikk i Norge – utfordringer og muligheter]

 

·     Pettersen, Torunn and Even Høydahl (2005): Samiskrelatert statistikk i Norge – prosjektstatus, utfordringer og muligheter. Foredrag på Faglig miniseminar i Same- og minoritetspolitisk avdeling, Kommunal- og regionaldepartementet. Oslo, 17. februar 2005

 

·     Pettersen, Torunn (2004): Data collection and disaggregation on indigenous peoples - stakeholders in data production and usage. Pre-sessional paper (revised version) presented at Workshop on data collection and disaggregation on indigenous peoples, New York, 19 - 21 January 2004, arranged by United Nations Secretariat, Permanent Forum on Indigenous Issues.

 

·     Pettersen, Torunn (2001): Etnisitet som statistisk kategori. Om prosjektet Samisk samfunnsvitenskapelig database og noen metodiske utfordringer. Presentasjon på Oppstartseminar – Sámi Dearvvašvuođadutkama guovddaš/Senter for samisk helseforskning. Karasjok, 5. - 6. november 2001. >>> [Foredragsmanus i pdf-format]

 

·     Pettersen, Torunn (2001): Prosjektet Samisk Samfunnsvitenskapelig database – bakgrunn, utfordringer og status. Presentasjon på I går, i dag, i morgon. 6:e Nordiska symposiet för samisk historia och kultur. Torneå 15.-17. oktober 2001-10-11. Session 11: Framtida resurser i samisk forskning

 

·     Pettersen, Torunn (2001): Compiling a Saami Social Database – can it be done without knowing who and how many the Saami are? Presentation at International Union for Scientific Studies of Populations -IUSSP XXIV General Population Conference, Salvador, Bahia, BRAZIL - 20th - 24th August 2001. Session 50: The Demography of Indigenous Populations.

 

 

 

Ø      Tekster utarbeidet for dette nettstedet

 

·     Pettersen, Torunn (2004): Tallfesting av samebefolkningen i Norge – registreringspraksis og hovedtall. Oversiktsnotat [se også menypunktet Om samebefolkningen]

 

 

 

3) Arbeidsnotater og rapporter

 

·     Even Høydahl (2008): Oppsummering av prosjektet Individbasert samestatistikk. Arbeidsnotat til bruk internt i SSB

 

·     Pettersen, Torunn (2007): Fra prosjektfase til drift. Organisering av arbeid med samisk statistikk i Norge. Prosjektinternt arbeidsnotat utarbeidet i samarbeid med Even Høydahl (SSB)

 

·     Pettersen, Torunn (2004): Retten til kunnskap om seg selv. Tilrettelegging for bruk av talldata om samene som gruppe - noen normative begrensninger og muligheter. Arbeidsnotat. Guovdageidnu/Kautokeino, Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt.

 

·     Pettersen, Torunn (2002): Regional statistikk for samiske bosettingsområder. Arbeidsnotat om grunnlag, ansvar og organisering. Guovdageidnu/Kautokeino, Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt.

 

·     Nystø, Nils Jørgen (1998): Samisk samfunnsvitenskapelig database. Forprosjekt. Diedut 1998:4. Guovdageidnu/Kautokeino, Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt. ISSN 0332-7779.Denne siden ble sist oppdatert 09.06.2008 - Utskriftsvennlig versjon