Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal

Om samebefolkningen

Bruk av samisk språk

Sametingsvalg

Levekår. Helse og sosial

Utdanning og forskning

Næringsliv

Medier. Kultur

Regionalstatistikk

Kjønnsdelt statistikk

Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Samisk statistikkportal

 

Samiskrelaterte talldata er av begrenset omfang. De få aktuelle tallene er også vanskelig å finne fram til fordi tallene er spredt i forskjellige typer dokumenter publisert av ulike institusjoner. Hensikten med Samisk statistikkportal er å gi samlet tilgang til ulike typer kilder for samiskrelaterte talldata – både kilder som (kun) finnes i trykt form og kilder som er tilgjengelig via internett.

 

NB! Portalen må ses i sammenheng med Statistisk sentralbyrås temaside Samer i Norge.

 

 

Om henvisningene i Samisk statistikkportal

Innholdet i portalen oppdateres fortløpende! Merk ellers følgende vedrørende henvisningene:  

 

·     Kildene representerer et utvalg.

·     Kilder for data om dagens samiske samfunn vektlegges – kun få kilder for data om eldre tider er med.

·     Noen kilder handler mest om ulike sider ved det å utarbeide samiskrelatert tallmateriale.

·     I tillegg til tittel, forfatter, utgiver mm., fins ofte også en kort omtale av kildens relevante innhold.

·     For kilder på Internett framkommer nettadressen ved å klikke på den aktuelle kildenes tittel.

 

Savner du noe? Send tips til torunn.pettersen@nsi.no.

 

 

Hovedkategorier

Portalen er grovsortert i hovedkategorier. Fordi noen kilder omhandler flere tema, finnes i blant samme henvisning flere steder. Hovedkategoriene er:

 

·     Om samebefolkningen (samenes demografi)

·     Statistikk om bruk og brukere av samisk språk

·     Statistikk vedrørende sametingsvalg

·     Næring og kultur

·     Samiskrelatert statistikk vedrørende utdanning- og forskning

·     Samiskrelatert levekårs, helse- og sosialstatistikk

·     Regionalstatistikk fra samiske bosettingsområder

·     Kjønnsdelt statistikk vedrørende samer og samiske samfunnsforhold

·     AnnetDenne siden ble sist oppdatert 15.03.2007 - Utskriftsvennlig versjon