Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk

Portaler og nettsteder

Enkeltartikler, papers o.l.

Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Urfolksstatistikk

 

Samene er et av verdens urfolk. Samiskrelatert statistikk må derfor også betraktes og behandles som en del av internasjonal urfolksstatistikk. Det er særlig tre grunner til dette:

 

·     Urfolk har store forskjeller i livsbetingelser og levekår, men også mange likeartede utfordringer. Én utfordring er vilkårene for å utvikle hensiktsmessig statistisk materiale om og for eget samfunn. I arbeid med statistikk vedrørende ett urfolk, er det derfor nyttig å vite hvordan slike oppgaver løses hos andre urfolk.

·     En samlet internasjonal urfolksstatistikk må baseres på bidrag fra hvert av folkene.

·     Statistisk materiale er en sentral kilde for å kunne sammenligne ulike urfolks situasjon.

 

 

Et utvalg linker og referanser

Kildene som her er utvalgt omhandler dels statistikk om urfolk generelt, dels om et eller flere urfolk spesielt. Noen kilder inneholder primært statistiske data, mens andre omhandler ulike aspekter ved arbeid med slike data. I de fleste kildene er engelsk hovedspråket. Utvalget er delt i to hovedkategorier med en viss overlapping:

 

·     Portaler og nettsteder – linker til nettsteder/-sider som gir videre tilgang til et sett med dokumenter eller beslektede/underliggende nettsider. Oversikten er sortert alfabetisk etter geografisk område (region, stat).

 

·     Enkeltartikler, papers o.l – linker til nettpubliserte enkelttekster/-dokumenter. Oversikten er utformet som en vanlig referanseliste.Denne siden ble sist oppdatert 23.01.2007 - Utskriftsvennlig versjon