Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge

Bakgrunn

Delprosjektets hovedmål

Organisering og finansiering

Referansegruppe

Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Organisering og finansiering av delprosjektet

 

Følgende tre institusjoner har formelle funksjoner i arbeidet med delprosjektet:

 

·     Sametinget i Norge - oppdragsgiver

·     Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt (NSI) - prosjektleder

·     Statistisk sentralbyrå (SSB) - prosjektmedarbeider

 

Kontrakten for oppdraget er mellom Sametinget og NSI. I tillegg er det inngått en egen rammeavtale mellom Sametinget og SSB. Samarbeidet mellom NSI og SSB reguleres av særskilte årsavtaler. Prosjektperioden er 2003 - 2005.

 

 

Personer som er tilknyttet prosjektet

NSI har en prosjektansatt i hel stilling. Ved SSB er det etablert en intern koordinatorfunksjon for arbeid med prosjektet i byrået. Omfanget på denne funksjonen er anslått til omlag en halv stilling. Ved Sametinget er det oppnevnt en fast kontaktperson for prosjektet. Navn og kontaktinformasjon for de aktuelle personene finnes under menypunktet Kontaktpersoner.

 

 

Finansiering

Den totale økonomiske rammen for delprosjektet er i prosjektbeskrivelsen stipulert til kr. 3 850.000,- for de tre årene 2003 - 2005. Det arbeides kontinuerlig med finansiering av delprosjektet. Pr. juli 2004 har følgende instanser bidratt med midler:

 

·     Sámediggi Norggas/Sametinget i Norge

·     Kommunal- og regionaldep., Same- og minoritetspolitisk avd.

·     HelsedepartementetDenne siden ble sist oppdatert 08.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon