Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet

Bakgrunn og utfordringer

Prosjektets hovedmål

Organisering og finansiering

Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Databaseprosjektets hovedmål

 

Den overordnede hensikten med NSIs databaseprosjekt er å legge grunnlag for etablering og drift av en samfunnsvitenskapelig database for samling og formidling av ulike typer talldata om samiske forhold. De sentrale oppgavene for en slik database skal i følge sluttrapporten fra forprosjektet være å

 

- innhente og etablere datatilbud på nye og strategisk viktige områder

- dokumentere, integrere, bearbeide og analysere data

- bygge ut eksisterende datatilbud om samiske forhold

- etablere nye og tidsmessige systemer for informasjon og formidling av data

- ha hovedansvaret fra samisk side for internasjonalt samarbeid innen urfolksstatistikk

 

 

Funksjonen Samisk samfunnsvitenskapelig database er således ikke tenkt bare som en database i rent teknisk forstand - det vil si kun som et opplegg for behandling av en fysisk datamengde som struktureres for et bestemt behandlingssystem. Samisk samfunnsvitenskapelig database skal også fungere som et serviceorgan for ulike brukergrupper ved at den yter tjenester som den selv utvikler på grunnlag av behovsvurderinger. 

 

Mer kortfattet kan databaseprosjektets hovedmål formuleres på følgende måte:

 

Prosjektet skal legge til rette for utvikling og drift av innholdsmessige, teknologiske og organisatoriske løsninger som kan gi samlet tilgang til ulike typer talldata vedrørende samiske samfunnsforhold i nyere tid.

 

I første omgang konsentreres prosjektet om data vedrørende samiske forhold i Norge. På sikt er målet å bidra til utforming og organisering av allsamisk statistikk - det vil si statistikk fra alle de fire statene med samisk befolkning (Norge, Sverige, Finland og Russland). Med til dette arbeidet hører også utarbeiding og formidling av samiske bidrag til internasjonal urfolksstatistikk.Denne siden ble sist oppdatert 08.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon