Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge

Bakgrunn

Delprosjektets hovedmål

Organisering og finansiering

Referansegruppe

Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Delprosjektets hovedmål

 

Det overordnede målet for samarbeidsprosjektet kan sammenfattes med følgende formulering:

 

Målet med dette prosjektet er at det i løpet av 2005 skal være etablert en permanent ordning for utarbeiding og formidling av samiskrelatert statistikk i Norge.

 

I prosjektskissa er prosjektet dessuten grovinndelt i tre hovedfaser med hver sitt hovedmål:

 

Grunnlagsfasen: Hovedmålet her er å dokumentere sentrale erfaringer fra NSIs databaseprosjektet. Hensikten er at innsiktene fra dette prosjektet skal kunne benyttes som dokumentasjon på sentrale grunnforutsetninger for produksjon av samisk statistikk.

 

Utformingsfasen: Hovedmålet her er å publisere et første utkast til ei årbok for samiskrelatert statistikk. Hensikten med å lage et slikt utkast er å teste ut hvilke muligheter og begrensninger som finnes for denne typen statistikk, hvordan statistikken kan og bør produseres og formidles, samt om de valg som gjøres, møter brukergruppenes behov. Publisering vil kunne skje dels elektronisk og dels i trykt form.

 

Evaluerings- og tilpasningsfasen: Hovedmålet her er å samle trådene fra de tidligere fasene og på det grunnlag utmeisle et spesifisert opplegg for innhold i og organisering av produksjon av offisiell samiskrelatert statistikk i Norge.

 

I tillegg til prosjektets overordnede mål og hovedmålet for hver av de tre prosjektfasene, er det også en målsetting at det i løpet av prosjektperioden skal etableres kontakt med potensielle samarbeidspartnere for arbeid med samisk statistikk i Sverige og Finland (Russland holdes foreløpig utenfor).

 

Ett moment i disse kontaktene skal være å drøfte muligheter for om noe samiskrelatert statistikk kan tas med i publikasjonene for nordisk statistikk som utgis i fellesskap av statistikkbyråene i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland.

 

Den nordiske kontakten vil inngå i arbeidet med å utvikle et samlet system for allsamisk statistikk på tvers av statsgrensene, samt i å levere bidrag til internasjonal urfolkstatistikk - noe som jo er et av de langsiktige målene i NSIs databaseprosjekt).Denne siden ble sist oppdatert 08.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon