Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet

Bakgrunn og utfordringer

Prosjektets hovedmål

Organisering og finansiering

Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Organisering og finansiering

 

NSIs databaseprosjekt har helt siden forprosjektfasen hatt ulike former for organisering og finansiering:

 

1998: Forprosjekt

Forprosjektet Samisk samfunnsvitenskapelig database ble gjennomført i 1998. Forprosjektet munnet ut i et konkret forslag om hvordan arbeidet med tematikken kunne videreføres i form av et prosjekt med samme navn.

 

Det var knyttet én forskerstilling til forprosjektet som i sin helhet ble finansiert med NSIs interne midler.

 

 

1999 - 2000: Prosjektforberedelser

I denne perioden ble det arbeidet på deltid med å søke finansiering som skulle gjøre det mulig for NSI å starte opp med en første fase av det foreslåtte databaseprosjektet. Det ble også arbeidet med å etablere et faglig nettverk for et slikt prosjekt, bl.a. i form av en referansegruppe.

 

Arbeidet med prosjektforberedelsene ble finansiert med NSIs interne midler.

 

 

2000 - 2002: Prosjektfase 1

I august 2000 startet NSI opp prosjektet Samisk samfunnsvitenskapelig database. Det ble engasjert en forsker på heltid til prosjektet, i første omgang for ett år. Senere ble dette engasjementet forlenget til å vare ut 2002. Grunnet arbeid med andre prosjekter ved NSI foregikk imidlertid arbeidet med databaseprosjektet i perioder i praksis på deltid.

 

Prosjektet ble i denne fasen finansiert dels med NSIs interne midler og dels med eksterne midler. De eksterne midlene ble bevilget av Finnmark fylkeskommune og Sametinget i Norge. Begge bidro med kr. 170.000,- til prosjektet. I tillegg dekket Sametinget etter avtale noen kostnader ved kjøp og bearbeiding av utvalgte datasett fra Statistisk sentralbyrå.

 

 

Delprosjekt 2003 - 2005:

Samiskrelatert statistikk i Norge - innhold, organisering og drift

I perioden 2003 - 2005 har databaseprosjektet fokus på et særskilt delprosjekt med tittelen Samiskrelatert statistikk i Norge - innhold, organisering og drift. Dette delprosjektet har Sametinget som oppdragsgiver, og det er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom NSI og Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Informasjon om delprosjektet finnes under et eget hovedpunkt på sidemenyen.Denne siden ble sist oppdatert 08.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon