Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge

Bakgrunn

Delprosjektets hovedmål

Organisering og finansiering

Referansegruppe

Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Referansegruppe

 

Det er opprettet en egen referansegruppe for delprosjektet. Referansegruppas mandat og sammensetning er beskrevet på følgende måte:

 

Referansegruppa skal fungere som et kontaktapparat for de som arbeider med prosjektet. Medlemmene skal kunne kontaktes så vel enkeltvis som samlet i formelle gruppemøter. Referansegruppa skal være rådgivende, dvs. at den ikke vil ha besluttende myndighet.

 

Referansegruppa skal som helhet inkludere a) personer som har fagekspertise med relevans for prosjektet, og b) personer som på ulike måter representerer potensielle brukere og/eller leverandører av samiskrelatert statistikk.

 

Det legges særlig vekt på at det i gruppa skal finnes innsikt i primærnæringsvirksomhet (reindrift, fiskeri mm) og i likestillingsspørsmål. Dessuten bør gruppa ha en viss bredde i institusjonstyper og i medlemmenes geografiske tilknytning til samiske områder.

 

 

Referansegruppas medlemmer

Sommeren 2003 ble åtte institusjoner invitert til å delta i en slik referansegruppe. Alle takket ja, og gruppa består pr dato av følgende oppnevnte representanter: 

 

·     Sametinget i Norge, Kultur- og næringsavdelingen, 9730 Karasjok

Inge Arne Eriksen, rådgiver

 

·     Kommunal- og regionaldep., Same- og minoritetspolitisk avdeling,

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Máret Guhttor, avdelingsdirektør

 

·     Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin,

Senter for samisk helseforskning, 9037 Tromsø

Siv Kvernmo, forsker

 

·     Reindriftsforvaltningen, Boks 174, 9735 Karasjok

Máret Sárá, kvinne- og familierådgiver

 

·     Troms fylkeskommune, Samepolitisk avdeling, Postboks 6600, 9296 Tromsø

Raimo Valle, samepolitisk rådgiver

 

·     Árran lulesamisk senter, 8270 Drag

Filip Mikkelsen, direktør

·     Saemien Sitje - Sørsamisk museum og kultursenter, 7760 Snåsa.

Sigfred Hilmar Jåma, styremedlem

 

·     Statistisk sentralbyrå, P.b. 8131 dep., 0033 Oslo

Johan-Kristian Tønder, fagdirektør

 Denne siden ble sist oppdatert 08.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon