Sosiale og økonomiske studier 109

Folketellinger gjennom 200 år

Boka er en innfallsport til folketellingene som har vært en fast institusjon i norsk forvaltning og statistikk gjennom to århundrer.

Folketellingene har vært en fast institusjon i norsk forvaltning og statistikk gjennom to århundrer. Denne publikasjonen tar for seg utvalgte emner fra folketellingenes historie, som koloniseringen av Bardu og Målselv, registreringen av tatere i 1845 til 1865, middelklassens vekst og fall i Norges offisielle statistikk, fruktbarhetsundersøkelsene i mellomkrigstiden og utfordringer knyttet til innføringen av folkeregistre og personnummersystemer i Norge.

Om publikasjonen

Tittel

Folketellinger gjennom 200 år

Ansvarlig

Kjartan Soltvedt

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 109

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Folke- og boligtellinger

ISBN (elektronisk)

82-537-6713-7

ISSN

1890-3479

Antall sider

191

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt