Helse

Statistikk fra andre enn SSB

Se statistikk om sykdommer, vaksinasjon, legemidler, svangerskap, fødsel og dødsårsaker
Gå til Folkehelseinstituttet
Nasjonalt folkehelseinstitutt overtok som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 1.1.2014, og publiserer statistikk om dødsårsaker fra og med statistikkåret 2013.
Gå til Dødsårsaksregisteret

Faktasider