Statistisk sentralbyrå - Nyheter https://www.ssb.no Nyheter no Copyright Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/_public/skins/advanced/ssb.no/images/SSB_logo.png https://www.ssb.no Motgang gjør sterk? Innovasjon, «kriser» og det grønne skiftet https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/innovasjon-i-naeringslivet/artikler/motgang-gjor-sterk-innovasjon-kriser-og-det-gronne-skiftet Andelen foretak som innoverer går noe ned, men mange norske foretak har også benyttet pandemi og økonomisk usikkerhet positivt. Dette kan bidra til at norske foretak øker sin innsats mot «det grønne skiftet», viser tall fra SSBs innovasjonsundersøkelse. Teknologi og innovasjon 0a1dbbf9-bbbf-4815-bfbc-72cb83f12bec Mon, 03 Jul 2023 08:00:00 +0200 2023-07-03 teknologi-og-innovasjon Banker og kredittforetak https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/finansinstitusjoner-og-andre-finansielle-foretak/statistikk/banker-og-kredittforetak Sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Bank og finansmarked 0e40bea2-d5e4-46ba-8510-8206cc336242 Mon, 03 Jul 2023 08:00:00 +0200 banker 2023-07-03 bank-og-finansmarked Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter https://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/statistikk/kommunestyre-og-fylkestingsvalget-kandidater-og-representanter Statistikk over alle partiers kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valg 9f90d469-8fec-4728-980d-eb3889ce1b2e Mon, 03 Jul 2023 08:00:00 +0200 kommvalgform 2023-07-03 valg Innovasjon i næringslivet https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/innovasjon-i-naeringslivet Statistikken måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling Teknologi og innovasjon 328207ed-962f-4304-ae6f-df614e9ea970 Mon, 03 Jul 2023 08:00:00 +0200 innov 2023-07-03 teknologi-og-innovasjon Litt færre kvinner blant kandidatene https://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/statistikk/kommunestyre-og-fylkestingsvalget-kandidater-og-representanter/artikler/litt-faerre-kvinner-blant-kandidatene 53 300 personer stiller til høstens kommunestyrevalg. Av disse er 23 260 kvinner. Andelen er litt lavere enn ved valget for fire år siden. Valg 599e4a8b-cdb8-4d2d-8c33-86646249c4e5 Mon, 03 Jul 2023 08:00:00 +0200 2023-07-03 valg Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/bygg-og-anlegg/statistikk/produksjonsindeks-for-bygge-og-anleggsvirksomhet Produksjonsindeksen måler aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen Bygg, bolig og eiendom 283a9445-efd7-48aa-aa5c-6aae9d3faf21 Fri, 30 Jun 2023 08:00:00 +0200 bygganlprod 2023-06-30 bygg-bolig-og-eiendom Overnattingar https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/reiseliv/statistikk/overnattingar Statistikken omfattar overnattingar på hotell, hyttegrend, camping, vandrarheim og overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar. Transport og reiseliv 0e86105f-9baa-42bc-a273-cee91f276799 Fri, 30 Jun 2023 08:00:00 +0200 overnatting 2023-06-30 transport-og-reiseliv Mai-rekord for utanlandske overnattingar i Noreg https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/reiseliv/statistikk/overnattingar/artikler/mai-rekord-for-utanlandske-overnattingar-i-noreg I mai var det ein auke på 16 prosent i utanlandske overnattingar ved dei norske overnattingsverksemdene, samanlikna med same månad i fjor. Aldri før har SSB målt fleire utanlandske overnattingar i Noreg i mai månad. Transport og reiseliv 4fc369d9-8987-447d-b85a-054fb8015dd9 Fri, 30 Jun 2023 08:00:00 +0200 2023-06-30 transport-og-reiseliv Ulike innsamlingsmåter i Velgerundersøkelsen 2019 https://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/artikler/ulike-innsamlingsmater-i-velgerundersokelsen-2019 Formålet med dette notatet er å beskrive effekten av innsamlingsmåte (modus) på estimatene fra Lokalvalgsundersøkelsen 2019 Valg 15dfb65a-a436-45f2-809a-f9a3e45e150d Fri, 30 Jun 2023 08:00:00 +0200 2023-06-30 valg Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/jakt/statistikk/registrert-avgang-av-hjortevilt-utenom-ordinaer-jakt Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt. Jord, skog, jakt og fiskeri ba653ae1-4269-4b2c-a7c0-d9de55a2f3a3 Fri, 30 Jun 2023 08:00:00 +0200 hjortavg 2023-06-30 jord-skog-jakt-og-fiskeri Byggeaktivitet i strandsonen https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/byggeaktivitet-i-strandsonen Statistikken omfatter byggeaktivitet og arealbruk langs kystlinjen samt viktigere elver og innsjøer. Natur og miljø 4185f6d3-824e-4d60-a2b3-b1728961bf78 Fri, 30 Jun 2023 08:00:00 +0200 strandsone 2023-06-30 natur-og-miljo Rekordmange rådyr drept i trafikken https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/jakt/statistikk/registrert-avgang-av-hjortevilt-utenom-ordinaer-jakt/artikler/rekordmange-radyr-drept-i-trafikken-20230630 I jaktåret 2022/2023 ble 7 590 rådyr drept på veg og jernbane. Det er 7 prosent flere enn året før, og det er igjen det høyeste antallet som noen gang er registrert. Jord, skog, jakt og fiskeri 8caea622-2226-43b0-a892-7b28d9e2a75f Fri, 30 Jun 2023 08:00:00 +0200 2023-06-30 jord-skog-jakt-og-fiskeri Mange økonomisk utsatte blant enslige mindreårige flyktninger https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/artikler/mange-okonomisk-utsatte-blant-enslige-mindrearige-flyktninger Mange som har fått opphold som enslige mindreårige flyktninger fullfører etterhvert en utdanning og deltar i arbeidsmarkedet. Men andelen med vedvarende lavinntekt er høy selv etter mange års botid som voksne. Befolkning 81704dfd-569a-4d75-95ac-aff38f12d4aa Fri, 30 Jun 2023 08:00:00 +0200 2023-06-30 befolkning 68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/byggeaktivitet-i-strandsonen/artikler/68-prosent-av-strandsonen-er-tilgjengelig-for-allmennheten-20230630 Omkring 32 prosent av strandsonen langs Norskekysten er utilgjengelig for allmenn ferdsel. I indre Oslofjord er rundt 30 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens for Oslofjorden i sin helhet er om lag 40 prosent av strandsonen tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold. Natur og miljø a847bf85-717c-4846-af05-de4373c52611 Fri, 30 Jun 2023 08:00:00 +0200 2023-06-30 natur-og-miljo