Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT

Statistikk

Bruk av IKT i husholdningene
Statistikk om bruk av IKT i husholdninger, som bruk av e-post, nettbank osv.
Bruk av IKT i næringslivet
Statistikken kartlegg bruken av IKT og elektronisk handel i næringslivet.
Digitalisering og IKT i offentlig sektor
Statistikken viser statlige virksomheters bruk av IKT.
Norsk mediebarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike massemedier og tilgangen til disse.
Økonomiske strukturer i informasjonssektoren
Statistikken oppdateres ikke lenger
Internett-målinga
Statistikken blir no publisert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Ansvaret for statistikken er overført i samhøve med nasjonalt program for offisiell statistikk som gjeld frå 1. januar 2021.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Finn statistikk om telefoni, TV-abonnement og andre elektroniske kommunikasjonstjenester
Gå til NKOM

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 11 av 11
 1. Ni av ti nordmenn bruker sosiale medier

  88 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker sosiale medier - en økning på 8 prosentpoeng de siste fem årene. Kvinner over 55 står for den største delen av økningen.

 2. Data processing in Sas, Spss, Stata, R and Python. A comparison

  This document gives a brief comparison between these software packages on how to do basic data processing for statistical surveys.

 3. Seks av ti oppbevarer gamle mobiltelefoner hjemme

  Om lag seks av ti nordmenn mellom 16 og 79 år leverer ikke fra seg mobiltelefon, bærbar PC eller nettbrett når det ikke brukes lenger. Færre oppbevarer stasjonær PC hjemme.

 4. Ni av ti foretak leverer sitt gamle datautstyr som EE-avfall for gjenvinning

  Om lag ni av ti norske foretak leverer sitt gamle IKT-utsyr som mobiltelefon, PC og nettbrett som EE-avfall for gjenvinning, når utstyret ikke blir brukt lenger.

 5. Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor?

  Digitalt utenforskap er et tema som har fått økt oppmerksomhet i Norge de siste årene. Dette skyldes blant annet at med økt digitaliseringstakt, har konsekvensene ved å ikke henge med i den digitale utviklingen blitt større.

 6. Disse gruppene sliter med å henge med på digitaliseringen

  Unge studenter og lite integrerte utenlandske kvinner er sårbare i møtet med offentlige digitale tjenester.

 7. Forsøk på identitetstyveri er fortsatt det mest utbredte IKT-sikkerhetsproblemet

  Årets undersøkelse viser at mange aktører i offentlig sektor fortsatt blir utsatt for forsøk på identitetstyveri. Antallet kommuner som har vært rammet i løpet av de siste 12 måneder, har vokst siden 2020.

 8. Sammenslåtte kommuner fikk bedre digitale tjenester

  Både de sammenslåtte og de ikke sammenslåtte kommunene fikk bedre digitale tjenester etter kommunereformen i 2020, men de sammenslåtte nådde flere av sine innbyggere med tjenestene etter hvert.

 9. 4 av 5 handlet på nett

  79 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år handlet på nett 1. kvartal 2021. Andelen er høyest blant de unge, mens de eldre har størst økning fra tidligere år.

 10. 1 av 10 foretak bruker kunstig intelligens-teknologi

  Hvert tiende norske foretak bruker kunstig intelligens-teknologi (KI). KI-teknologier brukes oftest i forbindelse med automatisering av arbeidsprosesser.

 11. Kraftig vekst i antallet med IT-yrker

  Mens antallet lønnstakere samlet sett steg med 4,0 prosent fra 2015 til 2020, var oppgangen innen IT-yrker 21,1 prosent. Økningen har særlig vært prosentvis sterk innen helse- og sosialtjenester og finans og forsikring.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT.