Jord, skog, jakt og fiskeri

Statistikk fra andre enn SSB

Finn statistikk som beskriver akvakultur, yrkesfiske og fangst
Gå til Fiskeridirektoratet
Gir statistikk om reintall og økonomi i reindriftsnæringen og produsentpriser i landbruket
Gå til Landbruksdirektoratet
Beskriver totalkalkylen for jordbruket og driftsregnskap i jord- og skogbruk
Gå til NIBIO.no