Kalkulatorer

Sideinnhold

Husleiekalkulator
Vil du øke husleien? Regn ut hvor mye du kan sette opp husleien ved hjelp av SSBs husleiekalkulator. I tråd med husleieloven regner kalkulatoren ut ny leie basert på konsumprisindeksen (KPI).
Priskalkulator
Ved hjelp av denne priskalkulatoren kan du regne ut hva 100 kroner i 1930 tilsvarer i dag. Grunnlaget for kalkulatoren er de månedlige konsumprisindeksene fra SSB.
Byggekostnadskalkulator
Beregn endring i byggekostnader.
Priskalkulator for førstegangsomsetning
Med denne kalkulatoren kan du beregne prisendring for førstegangsomsetning innenlands.