Kontakt oss

Ingress

Statistisk sentralbyrå ønsker fornøyde brukere og motiverte oppgavegivere. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Alle felter må fylles ut

Åpningstid: Mandag - fredag 09.00 - 15.00
Kontakt sentralbordet om du har generelle spørsmål og henvendelser om/til SSB og administrative saker.

Telefon: 62 88 50 00

E-post: ssb@ssb.no

Besøk oss:

Adresse i Oslo: Se Akersveien 26, 0177 Oslo i kart

Adresse i Kongsvinger Se Otervegen 23, 2211 Kongsvinger i kart

Se postadresse nedenfor.

Statistisk sentralbyrås informasjonstjeneste

Telefon: 21 09 46 42

E-post: informasjon@ssb.no

Åpningstid: Mandag - fredag 09.00 - 14.00

Spør oss om statistikk og forskning. Vi svarer også på spørsmål om europeisk statistikk.

Telefon: 62 88 56 08

E-post: svar@ssb.no

Svarer på spørsmål om personundersøkelser.

Telefon: 62 88 51 90

E-post: datafangst@ssb.no

Svarer på spørsmål om innrapportering og skjemaer.

Karen Longva, kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 995 64 771

E-post: karen.longva@ssb.no

Maria Lekve, kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 920 44 402

E-post: maria.lekve@ssb.no

SSBs kommunikasjonsrådgivere hjelper journalister som trenger raske svar på spørsmål om statistikk, analyser og fagpersoner. SSBs informasjonstjeneste bistår også journalister og publikum med spørsmål om statistikk (åpen fra kl. 9-15 hverdager). Pressehenvendelser til SSBs administrative ledelse går via kommunikasjonsrådgiverne.

Kommunikasjonsdirektør er Hege Turnes.

Postadresse Oslo
Statistisk sentralbyrå
Postboks 2633 St. Hanshaugen
0131 Oslo
Postadresse Kongsvinger
Statistisk sentralbyrå
Postboks 1400 Rasta
2225 Kongsvinger
Fakturaadresse
Statistisk sentralbyrå, Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer:
971 526 920 MVA

Husk: Alle fakturaer må påføres et bestillingsnummer.
Bestillingsnummeret blir oppgitt ved bestillingstidspunktet.

Tekst under partene

Når får jeg svar?

Vi svarer på din henvendelse så raskt som mulig, og innen frister pålagt av lovverket. Les om service og lovverk i vår serviceerklæring.