Gå til KOSTRA rapportering

Formål

Formålet med kirkelig årsstatistikk er å gi en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Regnskapsoppgavene skal gi oversikt over økonomien i de kirkelige fellesrådene.

Status for innrapportering

Dere kan sjekke status for deres rapporteringer på denne siden.

Meldinger fra skjemaportalen:

DatoMelding
2. januar 2023Frist for rapportering av årsstatistikk 2022 er 20. januar 2023

Informasjon om rapportering

Øverst på denne siden kan dere rapportere Årsstatistikk for Den norske kirke og regnskap for de kirkelige fellesrådene ved å trykke på "Gå til KOSTRA rapportering".

Rapporteringen blir gjennomført på oppdrag av Kirkerådet med hjemmel i forskrift om kirkeordning for Den norske kirke § 12 siste ledd. Kirkeordningen er fastsatt med hjemmel i trossamfunnsloven § 12 annet ledd.

Dere skal rapportere opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler, gravferder og annen aktivitet i menigheten/soknet i løpet av et år.

Skjemaeksempel - Skjema 28 (PDF).

Fjorårets rapportering

Regnskapsrapportene samles inn av Statistisk sentralbyrå på sentralbyrå på vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) i medhold §14 i Lov om tros- og livssamfunn (trossamfunnsloven) (Lovdata.no), og §19 i Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige i sokn Den norske kirke (Lovdata.no), med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven) (Lovdata.no).

Trenger dere hjelp?

Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.