Kvalitet i offisiell statistikk

Kravene til offisiell statistikk tar utgangspunkt i statistikkloven, som setter de formelle rammene for all norsk offisiell statistikk. Statistikken skal i tillegg oppfylle krav utviklet i internasjonalt samarbeid. Offisiell statistikk skal dessuten tilfredsstille kvalitetskrav formulert i europeiske retningslinjer for statistikk, som innebærer åpenhet om metoder og produksjonsrutiner. Les mer om kvalitet i offisiell statistikk.