Gå til KOSTRA rapportering

Regnskapsdataene deres er viktige

Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger regnskapsdata for å kunne publisere disse statistikkene:

Kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Kvartalsvis nasjonalregnskap 

Datoer for rapporteringen

Det er åpent for prøverapportering av 2. kvartal 2023. Adgang til å sende inn åpner torsdag 7. juli kl. 12.00. Frist for innsending er lørdag 5. august.

Innlogging / PIN-kode

Brukernavnet er organisasjonsnummeret. Dere skal bruke samme pinkode som ved årsrapporteringene for 2022. 

Dere skal rapportere bevilgningsregnskap og balanse for kommune-/fylkeskassen. Regnskapsmaterialet skal være av typen «hittil i år» – dere skal rapportere akkumulerte tall fra og med januar til og med gjeldende kvartal. Dere bør ikke rapportere før alle forhold som gjelder perioden har blitt med i regnskapet.
Det er ikke krav om at rapporteringen skal tilsvare et ferdig avstemt regnskap, og heller ikke at balansen skal være avsluttet med hensyn til fordeling på fond og memoriakonti.

Alle kommuner og fylkeskommuner.

Dersom det dere har rapportert er feil eller rapporten er ufullstendig, skal dere rapportere på nytt. Det er ikke nødvendig å rette forrige rapportering. Vi bruker den siste rapporteringen.

Fra og med 1. januar 2023 er funksjon 715 utgått og erstattet med funksjonene 713 og 714. I tillegg har art 874 utgått og blitt erstattet med artene 871, 872, 873 og 876.

Dere prøverapporterer ved å logge inn, laste opp regnskapsfilene på vanlig måte, velge «kontrollere» og så lese responsen fra systemet. Eneste forskjell fra ordinær rapportering er at dere ikke har tilgang til «send inn»-knappen.

  • 2. kvartal 2023 (januar–juni): Lørdag 5. august (kan rapportere fra torsdag 7. juli kl. 12.00).
  • 3. kvartal 2023 (januar–september): Fredag 20. oktober (kan rapportere fra fredag 6. oktober kl. 12.00).
  • 4. kvartal 2023 (januar–desember): Lørdag 20. januar (kan rapportere fra tirsdag 9 januar kl. 12.00).
  • 1. kvartal 2024 (januar–mars): Lørdag 20. april (kan rapportere fra mandag 8. april kl. 12.00).

Trenger dere hjelp?

Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.