Mindre ulikhet

Bærekraftsmål 10 mindre ulikhet

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
2022
35,8
%
Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Indikator 10.4.1 Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp

Tilgjengelig indikator Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1972 – 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Omfordelende virkning av finanspolitikken (10.4.2)

Giniindeks (prosent)

Delmål 10.b: Stimulere til offentlig bistand og investeringer i de minst utviklede landene

Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, særlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer

Samlet tilførsel av ressurser til utvikling, offisielle og private tilførsler (10.b.1)

Amerikanske dollar i løpende priser