Kvalitetskrav til norsk offisiell statistikk er beskrevet i statistikkloven paragraf 5. I statistikkloven ​har SSB fått ansvaret for å samordne og rapportere om kvaliteten i all offisiell statistikk, det vil si statistikk som omfattes av nasjonalt program for offisiell statistikk. Offisiell statistikk i Norge produseres av SSB og 10 andre offentlige myndigheter.

Offisiell statistikk skal tilfredsstille krav fra eksisterende og nye brukere slik de er beskrevet i retningslinjer for europeisk statistikk. Brukerne skal ha tillit til offisiell statistikk og få tilfredsstilt sine behov for produkter og tjenester. Kvalitetsarbeid er også nøkkelen til effektivisering og omstilling for å sikre at ressursene brukes på best mulig måte.

SSBs arbeid med kvalitet i offisiell statistikk er forankret i Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven), SSBs strategi og Retningslinjer for europeisk statistikk. I kvalitetsarbeidet brukes også FNs modell for produksjonsprosessen som er beskrevet i Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).

Den første rapporten om kvalitet i offisiell statistikk, 2022 ble levert til Finansdepartementet i juni 2022. En del av grunnlaget for kvalitetsrapporten er kvalitetsevalueringen av offisiell statistikk, evalueringen er dokumentert i en egen rapport som ble publisert i juli 2022.

1. Offisiell statistikk skal utvikles, utarbeides og formidles på en faglig uavhengig, upartisk, objektiv, pålitelig og kostnadseffektiv måte.
2. Utviklingen, utarbeidingen og formidlingen av offisiell statistikk skal skje på grunnlag av enhetlige standarder og harmoniserte metoder. Statistikken skal være relevant, nøyaktig, aktuell, punktlig, tilgjengelig og klar, sammenlignbar og sammenhengende.

Les også

Rapport om kvalitet i offisiell statistikk, 2023. Planer og meldring 2023/6 (pdf)

Kvalitetsevaluering av offisiell statistikk, 2023. Planer og meldinger 2023/3 (pdf)

Rapport om kvalitet i offisiell statistikk, 2022, Planer og meldinger, 2022/6 (pdf)

Report on the quality of official statistics, 2022. Plans and reports 2022/8

Kvalitetsevaluering av offisiell statistikk, Planer og meldinger, 2022/7 (pdf)

System for kvalitetssikring av offisiell statistikk, Notater, 2021/35

System for quality assurance of official statistics, Documents. 2021/36 

Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen, Notater, 2020/21 (pdf)

Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå, Notater, 2019/7 (pdf)

Quality work in Statistics Norway, Documents, 2019/08