Samisk statistikkportal

 

Samiskrelaterte talldata er av begrenset omfang. De få aktuelle tallene er også vanskelig å finne fram til fordi tallene er spredt i forskjellige typer dokumenter publisert av ulike institusjoner. Hensikten med Samisk statistikkportal er å gi samlet tilgang til ulike typer kilder for samiskrelaterte talldata – både kilder som (kun) finnes i trykt form og kilder som er tilgjengelig via internett.

 

NB! Portalen må ses i sammenheng med Statistisk sentralbyrås temaside Samer i Norge.

 

 

Om henvisningene i Samisk statistikkportal

Innholdet i portalen oppdateres fortløpende! Merk ellers følgende vedrørende henvisningene:  

 

·     Kildene representerer et utvalg.

·     Kilder for data om dagens samiske samfunn vektlegges – kun få kilder for data om eldre tider er med.

·     Noen kilder handler mest om ulike sider ved det å utarbeide samiskrelatert tallmateriale.

·     I tillegg til tittel, forfatter, utgiver mm., fins ofte også en kort omtale av kildens relevante innhold.

·     For kilder på Internett framkommer nettadressen ved å klikke på den aktuelle kildenes tittel.

 

Savner du noe? Send tips til torunn.pettersen@nsi.no.

 

 

Hovedkategorier

Portalen er grovsortert i hovedkategorier. Fordi noen kilder omhandler flere tema, finnes i blant samme henvisning flere steder. Hovedkategoriene er:

 

·     Om samebefolkningen (samenes demografi)

·     Statistikk om bruk og brukere av samisk språk

·     Statistikk vedrørende sametingsvalg

·     Næring og kultur

·     Samiskrelatert statistikk vedrørende utdanning- og forskning

·     Samiskrelatert levekårs, helse- og sosialstatistikk

·     Regionalstatistikk fra samiske bosettingsområder

·     Kjønnsdelt statistikk vedrørende samer og samiske samfunnsforhold

·     Annet


Denne siden ble sist oppdatert 15.03.2007

Denne siden er skrevet ut fra www.sami-statistics.info