Delprosjekt 2003 - 2005:

Samiskrelatert statistikk i Norge - innhold, organisering og drift

  

I perioden 2003 - 2005 har databaseprosjektet fokus på et særskilt delprosjekt med tittelen Samiskrelatert statistikk i Norge - innhold, organisering og drift. Delprosjektet har Sametinget i Norge som oppdragsgiver, og det er organisert som et samarbeid mellom Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

  

Det overordnede målet med delprosjektet er at det innen utgangen av 2005 skal være etablert en permanent ordning for utarbeiding og formidling av samiskrelatert statistikk i Norge.

 

I tillegg er det en målsetting at det i løpet av prosjektet skal etableres kontakt med potensielle samarbeids-partnere for arbeid med samisk statistikk i Sverige og Finland (Russland holdes foreløpig utenfor). Hensikten med dette er å legge grunnlag for et samlet system for allsamisk statistikk på tvers av statsgrensene - blant annet med tanke på samiske bidrag til internasjonal urfolkstatistikk

 

Les mer om delprosjektet under følgende underpunkter:

 

·     Bakgrunn

·     Delprosjektets hovedmål

·     Organisering og finansiering

·     Referansegruppe

 

Noe informasjon finnes også i dokumenter under menypunktet Prosjektdokumenter.


Denne siden ble sist oppdatert 14.12.2004

Denne siden er skrevet ut fra www.sami-statistics.info