Om nettstedet www.sami-statistics.info

 

Nettstedet www.sami-statistics.info er både et redskap i og et resultat av NSIs data-baseprosjekt:  

 

·     Det skal være en kanal for informasjon om og fra selve prosjektet.

·     Det skal fungere som en portal for samlet tilgang til ulike typer samiskrelaterte talldata og statistikk.

·     Det skal være en inngang til annen urfolksstatistikk.

·     Det skal gi oversikt over kilder som tar opp ulike teoretiske og praktiske aspekter ved samisk statistikk og annen urfolksstatistikk som fenomen.

 

Nettstedet utvikles fortløpende og enkeltsider kan i perioder bli endret fra dag til dag. Kommentarer og spørsmål om nettstedet rettes til torunn.pettersen@nsi.no.

 

 

Forholdet til SSBs temaside Samer i Norge

SSB lanserte 6. februar 2006 temasida Samer i Norge. Denne temasida gir først og fremst direkte tilgang til konkret samiskrelatert offisiell statistikk i Norge etter hvert som slik statistikk produseres.

 

SSBs temaside er et direkte resultat av databaseprosjektet, men det har altså en smalere profil enn selve prosjektnettstedet.

 

 

Målgruppe

Målgruppe for nettstedet er alle som har interesse for den omtalte tematikken generelt eller som har behov for konkrete samiske talldata i sin virksomhet spesielt.

 

Generell presentasjon av prosjektet og tematikken er utformet med tanke på at den skal kunne forstås av personer uten alt for mye bakgrunnskunnskap (eksempelvis elever på grunnskolens øvre trinn). Øvrig informasjon som nettstedet gir tilgang til, vil ha varierende relevans for ulike brukergrupper.

 

 

Språk

Tekstene som fins på selve nettstedet er i hovedsak på norsk. Prosjektet har ikke ressurser til å vedlikeholde et flerspråklig nettsted. Det fins likevel noe informasjon om prosjektet og tematikken også på samisk og engelsk. I tillegg foreligger enkelte prosjektdokumenter på et av disse to språkene.

 

De fleste linker til andre nettsteder går til nettsider og dokumenter som er på et skandinavisk språk eller på engelsk. Dette gjelder også linker til eksterne nettsteder som helt eller delvis har mulighet for å velge samisk som visningsspråk.

 

 

Utskrifter

Alle sider på nettstedet kan vises i utskriftsvennlig versjon ved bruk av kommandoen som som finnes nederst på hver side.


Denne siden ble sist oppdatert 02.06.2008

Denne siden er skrevet ut fra www.sami-statistics.info