Kontaktpersoner / Gulahallanolbmot / Persons to contact

 

 

Ø       Nordisk Samisk Institutt (NSI) / Sámi Instituhtta (SI) / Nordic Sami Institute

 

Torunn Pettersen, samfunnsforsker

Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt, Bredbuktnesv. 50, N-9520 Kautokeino

torunn.pettersen@nsi.no, Tlf.: +47 78 48 80 14

 

 

 

Ø       Statistisk sentralbyrå (SSB) / Statistics Norway  

 

Tove Slaastad, førstekonsulent

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for befolkningsstatistikk, N-2225 Kongsvinger

tove.irene.slaastad@ssb.no, Tlf.: +47 62 88 50 85

           

 

 

Ø       Sametinget i Norge / Sámediggi Norggas

 

Roy Amundsen, rådgiver

Sametinget i Norge, Ávjovargeaidnu 50, N-9730 Karasjok

roy.amundsen@samegiggi.no, Tlf.: +47 78 47 41 47


Denne siden ble sist oppdatert 06.06.2008

Denne siden er skrevet ut fra www.sami-statistics.info