Ren energi til alle

Bærekraftsmål 7 ren energi til alle

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)
Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)
2021
74,1
%
9,5 prosentpoeng endring fra ti år før
Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Indikator 7.2.1 Andel av fornybar energi i samlet sluttbruk av energi

Tilgjengelig indikator Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/produksjon-og-forbruk-av-energi-energibalanse-og-energiregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 2006 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 7.3: Doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (7.3.1)

Indikator 7.3.1 Energiintensitet målt i primær energi og BNP

Tilgjengelig indikator Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, GWh/mrd. kr bruttoprodukt (7.3.1)

Delmål 7.3 Doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

Geografisk dekning Norge

Måleenhet GWh/mrd. kr

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/miljoregnskap/statistikk/utslipp-fra-norsk-okonomisk-aktivitet

Data: tidsserie, siste oppdatering 1990 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon