Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Vanlige spørsmål
Samisk statistikkportal
Annen urfolkstatistikk
Prosjektdokumenter
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Kontaktpersoner
Nettstedskart

NETTSTEDSKART
Nettstedet inneholder 35 sider.

Om nettstedet

Vanlige spørsmål:

Hvor mange samer...?

Hvor mange kan samisk?

Har alle samer rein?

Bor det flest samer i Oslo?

Er det forskjeller mellom...?

Hvorfor mangler statistikk?


Samisk statistikkportal:

Om samebefolkningen

Bruk av samisk språk

Sametingsvalg

Levekår. Helse og sosial

Utdanning og forskning

Næringsliv

Medier. Kultur

Regionalstatistikk

Kjønnsdelt statistikk


Annen urfolksstatistikk:

Portaler og nettsteder

Enkeltartikler, papers o.l.


Prosjektdokumenter:

Om databaseprosjektet:

Bakgrunn og utfordringer

Prosjektets hovedmål

Organisering og finansiering


Delprosjekt 2003 - 2005:

Bakgrunn

Delprosjektets hovedmål

Organisering og finansiering

Referansegruppe


Kontaktpersoner

Webdesign: Bjerkli Bilde&Design