Statistisk sentralbyrås bibliotek er et spesialbibliotek innen statistisk informasjon, offisiell statistikk og samfunnsøkonomi. I samlingen finnes blant annet all norsk offisiell statistikk utgitt av SSB gjennom tidene, samt statistikk fra øvrige norske og internasjonale statistikkprodusenter. Offisiell statistikk publiseres i dag hovedsakelig elektronisk og er ofte fritt tilgjengelig i de respektive utgiveres databaser.

Biblioteket deltar også i det nasjonale utlånssamarbeidet som innebærer at statistikk og annet materiale kan bestilles via andre bibliotek. Det meste av bibliotekets samling er tilgjengelig for utlån.

Søk etter bøker og publikasjoner i søkesystemet ORIA.

Finn publikasjoner fra SSB

Kontakt eller besøk biblioteket

Åpningstider

Biblioteket er betjent mandag til fredag 09.00-15.00. Besøk må avtales på forhånd, slik at vi bedre kan bistå med å finne frem til relevant statistikk og faglitteratur.

Besøksadresse

Akersveien 26, 0177 Oslo 

Postadresse

SSBs bibliotek, Pb. 2633 St. Hanshaugen, 0131 Oslo