Svarene dine er viktige

Tidsbruksundersøkelsen er en viktig kilde til informasjon om folks døgnrytme, dagligliv og fritidssysler. Undersøkelsen gir en samlet oversikt over hvor mye tid folk bruker på ulike gjøremål, når de utfører det og hvor og hvem de er sammen med. Den er også vår viktigste kilde til kunnskap om det ubetalte arbeidet som utføres i samfunnet.

Undersøkelsen har blitt gjennomført cirka hvert tiende år siden 1971. En ny undersøkelse på 2020-tallet vil gi oss kunnskap om forandringer i folks tidsbruk.

Alle som fullfører undersøkelsen, får et gavekort på 500 kroner. Gavekortet kan brukes over hele landet og i de fleste butikker.

I appen vår skal du registrere

  • hva du gjorde (skriv en ting om gangen)
  • hvor du var
  • om du gjorde noe samtidig
  • om du var sammen med noen

Vi ønsker at du svarer så detaljert som mulig i intervaller på ti minutter.

I tillegg skal du svare på et spørreskjema som hjelper oss å sette din tidsbruk i en sammenheng. Her spør vi om arbeidssituasjon, omsorgsansvar og fordeling av husarbeid. For barna spør vi også om fritidsaktiviteter.

Hvis du er trukket ut til undersøkelsen, vil du få en e-post og SMS fra oss. En av våre intervjuere vil kontakte deg med informasjon om hvordan du svarer på undersøkelsen.

Du skal bruke en web-applikasjon (app) når du registrerer tidsbruken din. Du finner informasjon om hvilke dager du skal føre tidsbruk i e-posten og SMS-en du har mottatt fra oss.

Du vil motta en SMS med lenke til web-appen om morgenen første føringsdag. Du skal bruke
ID-porten første gang du logger deg inn i web-appen. Du er automatisk innlogget i 72 timer.

For barn i alderen 9–15 vil all kommunikasjon fra oss gå via en foresatt, og innloggingen skjer via foresattes ID. Dere kan selv velge om dere vil installere appen på barnets eller foresattes smarttelefon/nettbrett.

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Vi har trukket ut et tilfeldig utvalg på 8 800 personer fra Folkeregisteret til å delta i denne undersøkelsen.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre statistikk om tidsbruk i Norge.

  • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
  • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.
  • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.
  • Alt datamateriale blir anonymisert innen 1.september 2025
  • For at undersøkelsen skal være så kort som mulig, benytter vi opplysninger om deg og din husholdning fra registre SSB har tilgang til. Dette gjelder opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen, opplysninger om inntekt, skatt, formue og arbeid fra Skatteetaten og Nav og opplysninger om boligen fra kommunene og Statens kartverk.

Har du flere spørsmål?

Fant du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden