Hele ssb.no kan være relevant for deg som lærer, du vil finne fakta og tall om en mengde temaer. Statistikkbanken er og et godt verktøy som kan være nyttig å kunne. Med skolesidene vil vi hjelpe deg til å finne fram til det du trenger til undervisningen på ssb.no. 

Se en kort video på Vimeo som viser deg hvordan du bruker Statistikkbanken

Nyhetsbrev

Her får du tips om nytt innhold som kan være aktuelt å bruk i undervisningen. Nyhetsbrevet blir sendt ut én gang i måneden og der er enkelt å melde seg på eller av. 

Meld deg på SSB skoles nyhetsbrev via nyhetsbrevtjenesten MailMojo. 

SSBs personvernerklæring om hvordan vi behandler dine opplysninger

Tips gjerne en kollega!

Undervisningsopplegg

Undervisningsoppleggene gir deg innhold til en eller flere undervisningstimer eller du kan bruke deler av oppleggene sammen med ditt eget. 

Oppleggene er tilpasset ungdomsskolen eller videregående skole, men flere av dem kan brukes av begge, kanskje med noen tilpasninger fra deg. SSB skole legger vekt på å tilby opplæring som støtter opp under kompetansemålene, ferdighetsmålsettingene og de tverrfaglige temaene i læreplanene i Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen).

Har du innspill, ønsker om tema eller type opplegg, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt via skole@ssb.no

Sjekk ut undervisningsoppleggene her: 

Statistikkonkurranse

SSB har arrangert statistikkonkurranse for elever i ungdomsskolen og videregående skole tre ganger mellom 2019 og 2022. Konkurransen gir elevene kunnskap om hvordan søke etter og bruke norsk og europeisk offisiell statistikk. Etter endt nasjonal del, går de beste langene videre til en europeisk finale. I skoleåret 2022-2023 blir det ikke en norsk konkurranse, men vi skal vurdere å arrangere den i 2023-2024. 

Kurs

De digitale undervisningsoppleggene skal erstatte de fysiske kursene vi tidligere hadde i SSBs lokaler. De benyttes av deg som lærer akkurat når det passer for klassen, og vi har et tilbud som kan benyttes av skoler i hele landet.

Ta kontakt dersom dere ønsker SSB på besøk til en konferanse eller fagdag for lærere. Vi kan tilby kurs i å finne fram på ssb.no, i statistikkbanken eller spesielle temaer. Et slikt kurs kan gjøres på alt fra 30 minutter til to timer, avhengig av behov. 

 

Pilotklasser for kurs

Vi har mange ideer til undervisningsopplegg, men trenger tilbakemeldinger fra dere som skal ta dem i bruk om hvordan de oppleggene vi har fungerer, hva slags form de bør ha, om temaer etc.

SSB kan komme og holde undervisningsopplegget for en klasse mot at det settes av tid blant elevene og læreren til å gi tilbakemeldinger etterpå og at det ikke er for langt å reise. 

Vi ønsker også at alle som prøver noen av våre kurs gir oss tilbakemeldinger, enten ris eller ros eller ideer til hva mer/annet vi kan lage.

  • Hva fungerte?
  • Hva fungerte ikke?
  • Hvordan kan vi gjøre det annerledes?
  • Hva synes elevene?
  • Andre tilbakemeldinger.

Sendes til skole@ssb.no

Barneskolen

Enn så lenge har ikke SSB laget eget innhold til barneskolen. Men det er flere undervisningssider og skolebøker som bruker SSBs statistikk, for eksempel til å se på hva vi bruker penger på, hvor mange vi er, hvor mange som spiller dataspill, etc.

Noen tips:

 

Startsiden til SSB skole finner du her.