Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring som publiseres på UUstatus.no. Alle systemer i SSB som har eksternt brukergrensesnitt skal ha en tilgjengelighetserklæring. 

Flere av SSBs ulike systemer ligger på ssb.no sitt domene, og det er for brukeren sømløs overgang til flere av disse. Vi velger derfor å gjøre alle erklæringene tilgjengelige her samt i kontekst der det er mulig å få til.

Våre tilgjengelighetserklæringer