Energi og industri

Statistikk fra andre enn SSB

Få NVEs statistikk om vannmagasiner, strømleverandører og nettselskaper
Gå til NVE
Se ressursregnskapet i petroleumsnæringen hos Oljedirektoratet
Gå til Oljedirektoratet