Befolkningen - hvor mange bor det i Norge?

Fakta om befolkningen

Ingress

Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange nye kommer hit, og hvor mange reiser fra oss? Og hvor mange vil vi bli i fremtiden?

Folketallet

Innbyggere i Norge
ikon av to voksne ett barn
Innbyggere i Norge
1. kvartal 2023
5 504 329
personer
68 793 personer fra samme kvartal året før
Norges befolkning

Artikkel / 12. januar 2015
Folkemengdens bevegelse 1735-2014: en tabellstudie

Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet i 2014 var boken Folkemengdens bevegelse 1735–2014 – en tabellstudie. Nesten 300 års befolkningsutvikling blir skildret gjennom historien til en helt bestemt tabell, publisert for første gang i 1914.

Fremskrevet folketall mot år 2100

Artikkel / 5. juli 2022
Innvandring vil sørge for befolkningsvekst fra 2050

I årene framover vil lavere folkevekst og en stadig eldre befolkning prege befolkningsutviklingen i Norge. Om mindre enn 30 år vil det dø flere enn det fødes årlig, som betyr at innvandring alene vil sørge for at befolkningen fortsetter å vokse.

Se befolkningsframskrivingen for din kommune på kartet

Befolkningspyramide for Norge

Artikkel / 25. mai 2020
Slik ser befolkningen i Norge ut

Befolkningspyramiden gir et bilde av en befolkning ut i fra alder og kjønn. Her kan du følge befolkningspyramiden for Norge fra 1846 til i dag.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om innholdet på denne siden? Ta kontakt med oss på informasjon@ssb.no eller 21 09 46 42.

Innvandring

Innvandrere i Norge
Ikon av person og globus
Innvandrere i Norge
2023
877 227
personer
17,5 % fra fem år før
Innvandrere med utvalgte landbakgrunner

Barn av innvandrere i Norge
ikon av to voksne ett barn
Barn av innvandrere i Norge
2023
213 810
personer
25,8 % fra fem år før
Norskfødte med innvandrerforeldre etter utvalgte landbakgrunner

Artikkel / 29. mai 2017
Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen. I Norge har nå en av seks personer innvandrerbakgrunn.

Innvandring og utvandring

Les mer om innvandringen til Norge, i dag og gjennom tidene, på vår faktaside om innvandring.

Fødsler

Fødselsoverskudd¹

¹Fødselsoverskuddet er det samme som antall fødte minus antall døde
Mors alder ved første fødsel
Ikon av gravid kvinne
Mors alder ved første fødsel
2022
30,2
år
1,0 år fra fem år før
Fruktbarhet

Artikkel / 6. februar 2020
Si meg hva du heter, så skal jeg fortelle deg hvilket år du er født

Søk på fornavnet ditt og finn ut når du mest sannsynlig er født.

Søk på ditt navn og les mer om navn før og nå på Navnestatistikken

Forventet levealder for nyfødte

Hva er forventet levealder når man er så gammel som jeg er? Se tabell for forventet gjenstående levetid i alle aldre.

Familier og enslige

Antall husholdninger
ikon av bygning
Antall husholdninger
2022
2 545 902
husholdninger
319 856 husholdninger fra ti år før

En husholdning omfatter alle personer som er registrert bosatt i samme bolig

Typer av husholdninger

Under 30 år,30-44 år,45-66 år,67 år og eldre

Aleneboende etter alder

Under 30 år
2022
215 062
personer
30-44 år
2022
199 656
personer
45-66 år
2022
315 779
personer
67 år og eldre
2022
297 445
personer

Foreldre og barn

Barn som bor med begge foreldrene
ikon av to voksne ett barn
Barn som bor med begge foreldrene
2022
845 505
personer
Hjemmeboende barn under 18

Familier med mer enn to barn
Familier med mer enn to barn
2022
95 237
husholdninger
Familier med barn under 18

Størst & minst

Befolkningen i Norges fylker

De største kommunene

De minste kommunene

De største tettstedene

Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Relaterte faktasider