Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

Gå til vårt publiseringsarkiv for oversikt over alle tidligere publiseringer.

 1. Alderspensjonister - tall for 2022
 2. Døde - tall for uke 25 2023
 3. Museum og samlingar - tall for 2022
 4. Digitalisering og IKT i offentlig sektor - tall for 2023
 5. Boforhold i Norge. Historiske trender -
 1. Innvandrere etter innvandringsgrunn - tall for 2022
 2. Eksport av laks - tall for uke 26 2023
 3. Personer med flyktningbakgrunn - tall for 2023
 4. Pensjonskasser - tall for 2022
 1. Avfall fra tjenesteytende næringer - tall for 2022
 2. Barnevern - tall for 2022
 3. Omsetningsindeks for tjenester - tall for mai 2023
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for juni 2023
 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for mai 2023
 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for mai 2023
 4. Nasjonalregnskap - tall for mai 2023
 1. Konsumprisindeksen - tall for juni 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for juni 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for juni 2023
 4. Produsentprisindeksen - tall for juni 2023
 1. Døde - tall for uke 26 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 27 2023
 2. Byggekostnadsindeks for bustader - tall for juni 2023
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for juni 2023
 4. Prisindeks for brukte boliger - tall for 2. kvartal 2023
 1. Skatterekneskap - tall for juni 2023
 2. Trafikkulykker med personskade - tall for juni 2023
 1. Utenrikshandel med varer - tall for juni 2023
 2. Elektrisitet - tall for juni 2023
 3. Byggeareal - tall for juni 2023
 4. Godstransport med lastebil - tall for 1. kvartal 2023
 5. Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport - tall for 2. kvartal 2023
 1. Døde - tall for uke 27 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 28 2023
 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for juni 2023
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for juni 2023
 1. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer - tall for 2. kvartal 2023
 2. Døde - tall for uke 28 2023
 3. Byggekostnadsindeks for veganlegg - tall for 2. kvartal 2023
 4. Konjunkturbarometer for industri og bergverk - tall for 2. kvartal 2023
 5. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for juni 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 29 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for juni 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for juni 2023
 1. Varehandelsindeksen - tall for juni 2023
 2. Varekonsumindeksen - tall for juni 2023
 3. Overnattingar - tall for juni 2023
 4. Lufttransport - tall for juni 2023
 1. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Døde - tall for uke 29 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 30 2023
 2. Innenlandsk transport - tall for 2022
 1. Kredittindikator - tall for juni 2023
 2. Pengemengde - tall for juni 2023
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for juni 2023
 2. Godstransport med lastebil - tall for 2. kvartal 2023
 3. Banker og kredittforetak - tall for juni 2023
 4. Banker og kredittforetak - tall for 2. kvartal 2023
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for juli 2023
 2. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for juni 2023
 3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for juni 2023
 4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for juni 2023
 1. Døde - tall for uke 30 2023
 2. Byggeareal - tall for 2. kvartal 2023
 3. Føretak - tall for 2. kvartal 2023
 4. Omsetningsindeks for tjenester - tall for juni 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for 2. kvartal 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for 2. kvartal 2023
 3. Eksport av laks - tall for uke 31 2023
 1. Konsumprisindeksen - tall for juli 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for juli 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for juli 2023
 4. Produsentprisindeksen - tall for juli 2023
 1. Investeringsindeks for detaljhandel - tall for 2. kvartal 2023
 1. Opna konkursar - tall for 2. kvartal 2023
 1. Døde - tall for uke 31 2023
 2. Utenrikshandel med varer - tall for juli 2023
 3. Elektrisitet - tall for juli 2023
 4. Omsetning i varehandel - tall for 2. termin 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 32 2023
 2. Elektrisitetspriser - tall for 2. kvartal 2023
 3. Byggekostnadsindeks for bustader - tall for juli 2023
 4. Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse - tall for 2022
 1. Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen - tall for 2023
 2. Statsregnskapets inntekter og utgifter - tall for 2. kvartal 2023
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for juli 2023
 4. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for 3. kvartal 2023
 1. Byggeareal - tall for juli 2023
 2. Skatterekneskap - tall for juli 2023
 3. Trafikkulykker med personskade - tall for juli 2023
 1. Finansiering av politiske partier - tall for 2022
 2. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for juli 2023
 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for juli 2023
 4. Tjenestepensjoner - tall for 2022
 1. Døde - tall for uke 32 2023
 2. Verdipapirer - tall for 2. kvartal 2023
 3. Verdipapirfond - tall for 2. kvartal 2023
 4. Nasjonalregnskap - tall for juni 2023
 5. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for juli 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 33 2023
 2. Befolkning - tall for 2. kvartal 2023
 3. Kredittindikator - tall for juli 2023
 4. Pengemengde - tall for juli 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for juli 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for juli 2023
 3. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet - tall for 2. kvartal 2023
 4. Produsentprisindekser for tjenester - tall for 2. kvartal 2023
 5. Er kvinner og menn mer tilfreds med fordelingen av husholdnings- og omsorgsoppgaver hvis de er likedelt -
 1. Arbeidskraftkostnadsindeks - tall for 2. kvartal 2023
 2. Skogavvirkning for salg - tall for 2. kvartal 2023
 3. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - tall for 2. kvartal 2023
 4. Reiseundersøkelsen - tall for 2. kvartal 2023
 1. Varehandelsindeksen - tall for juli 2023
 2. Landbrukseiendommer - tall for 2022
 3. Varekonsumindeksen - tall for juli 2023
 4. Grensehandel - tall for 2. kvartal 2023
 5. Inntekt blant minstepensjonister i parforhold -
 1. Døde - tall for uke 33 2023
 2. Ledige stillingar - tall for 2. kvartal 2023
 3. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger - tall for 2022
 4. Hvem er deltakerne i grunnskoleopplæring for voksne? -
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for juli 2023
 2. Eksport av laks - tall for uke 34 2023
 3. Landsskogtakseringen - tall for 2018-2022
 4. Lufttransport - tall for juli 2023
 5. Næringer på Svalbard - tall for 2022
 1. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for juli 2023
 2. Overnattingar - tall for juli 2023
 3. Kredittindikator - tall for 2. kvartal 2023
 4. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 5. Høyt presterende elever i grunnskolen -
 1. Utanrikshandel med tenester - tall for 2. kvartal 2023
 2. Småvilt- og rådyrjakt - tall for 2022-2023
 3. Aktive jegere - tall for 2022-2023
 4. Banker og kredittforetak - tall for juli 2023
 1. Prisindeks for nye boliger - tall for 2. kvartal 2023
 2. Kostnadsindeks for buss - tall for 2. kvartal 2023
 3. Innvandrere i Norge 2023 — Hvor mye tjener innvandrere? -
 1. Familier og husholdninger - tall for 2023
 2. Døde - tall for uke 34 2023
 3. Økonomisk sosialhjelp - tall for 2022
 4. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - tall for 2. kvartal 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 35 2023
 2. Alkoholomsetning - tall for 2. kvartal 2023
 3. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet - tall for 2. kvartal 2023
 4. Utenriksregnskap - tall for 2. kvartal 2023
 5. Omsetningsindeks for tjenester - tall for juli 2023
 1. Sykefravær - tall for 2. kvartal 2023
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for august 2023
 3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for juli 2023
 4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for juli 2023
 1. Konjunkturtendensene - tall for 2023-2026
 2. Eiendomsomsetning - tall for 2. kvartal 2023
 3. Finansielle sektorregnskaper - tall for 2. kvartal 2023
 4. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - tall for 2. kvartal 2023
 1. Konsumprisindeksen - tall for august 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for august 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for august 2023
 4. Produsentprisindeksen - tall for august 2023
 1. Døde - tall for uke 35 2023
 2. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld - tall for 2. kvartal 2023
 3. Nasjonalregnskap - tall for juli 2023
 4. Innvandrere i Norge 2023 - Inntekt blant innvandrere -
 1. Overgang til norsk statsborgerskap - tall for 2022
 2. Eksport av laks - tall for uke 36 2023
 3. Byggekostnadsindeks for bustader - tall for august 2023
 1. Elektrisitet - tall for august 2023
 2. Skogeiendommer - tall for 2022
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for august 2023
 1. Utenrikshandel med varer - tall for august 2023
 2. Verdipapirfond - tall for 2022
 3. Trafikkulykker med personskade - tall for august 2023
 1. Adopsjoner - tall for 2022
 2. Overdragelser av landbrukseiendommer - tall for 2022
 3. Skatterekneskap - tall for august 2023
 1. Døde - tall for uke 36 2023
 2. Byggeareal - tall for august 2023
 3. Godstransport på kysten - tall for 2. kvartal 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 37 2023
 2. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for august 2023
 3. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere - tall for 2022
 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for august 2023
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for august 2023
 2. Kollektivtransport - tall for 2. kvartal 2023
 3. Jernbanetransport - tall for 2. kvartal 2023
 1. Bruk av IKT i husholdningene - tall for 2023
 2. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart - tall for 2. kvartal 2023
 3. Bruk av IKT i næringslivet - tall for 2023
 4. Godstransport med lastebil - tall for 2022
 1. Kredittindikator - tall for august 2023
 2. Arbeidsavklaringspenger - tall for 2022
 3. Pengemengde - tall for august 2023
 1. Døde - tall for uke 37 2023
 2. Direkteinvesteringer - tall for 2021-2022
 3. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - tall for 2022
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for august 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for august 2023
 3. Eksport av laks - tall for uke 38 2023
 4. Arbeidsulykker - tall for 2022
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for august 2023
 2. Etterforskede lovbrudd - tall for 2022
 3. Varehandelsindeksen - tall for august 2023
 4. Varekonsumindeksen - tall for august 2023
 5. Lufttransport - tall for august 2023
 1. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - tall for 2022
 2. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for august 2023
 3. Overnattingar - tall for august 2023
 4. Miljøøkonomiske virkemidler - tall for 2022
 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -