I alt ble 15 910  registrert omkommet eller drept utenom jakta i viser nye tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en økning på 8 prosent fra foregående jaktår. Flest dyr ble drept i trafikken. Til sammen ble 9 290 dyr drept av bil og 980 av tog.

Her ser du hvor mange dyr som ble påkjørt og drept på veg og bane i hver kommune.

Mesteparten av rådyrene ble påkjørt av bil

I alt ble 7 270 rådyr drept av bil og 310 av tog i løpet av jaktåret 2022/23. Det var Viken og Innlandet som hadde flest rådyrpåkjørsler med bil, med henholdsvis 2 330 og 1 410 dyr. Blant kommunene var det i Indre Østfold og Ringerike det ble drept flest rådyr på vegene, med henholdsvis 200 og 160 dyr.

Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

Flere dyr omkom av andre årsaker

I jaktåret 2022/23 var det en avgang på totalt 5 430 hjortevilt drept av . Det er 680 flere dyr enn forrige jaktår. Økningen var størst for rådyr, med 590 flere omkomne dyr.